Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Kulturní plán 2017/2018 - 2. pololetí

1. 2. 2018

školní kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje

sál ZUŠ 15.00

 5. 2. 2018 
Školní kolo ve hře v sólovém a komorním zpěvu 

sál ZUŠ, 17.00 

6. 2. 2018 
Žákovský koncert 
sál ZUŠ, 18.00
13. 2. 2018 
Okresní kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje 
sál ZUŠ 8.30 - 18.30
15. 2. 2018

Krajské kolo pěvecké soutěţe Karlovarský skřivánek

Plzeň, ZŠ

16. 2. 2018 

Okresní kolo ve hře v sólovém a komorním zpěvu 
ZUŠ Přeštice

27. 2. 2018

Žákovský koncert
sál ZUŠ,16.30

27. 2. 2018

Koncert akordeonistů
ZUŠ B. Smetany Plzeň
27.  2.  2018
Koncert housle, klavír
sál ZUŠ, 18.00
3. 3. 2018 Oblastní kolo taneční obor Plzeň, Pallova
3. a 4. 3. 2018 Akordeonová soutěž Malé dny harmoniky- Klingenthal Německo- Klingenthal
10. - 11.3. 2018
Krajské kolo DDN - zobcové flétny
ZUŠ B. Smetany - Zábělská Plzeň
16.3. 2018 Pocta sv. Patrikovi - keltský skupina  
17. 3. 2018
Plzeňský akordeon - soutěž
 ZUŠ B. Smetany, Plzeň
17. a 18. 3. Krajské kolo - zpěv a komorí zpěv Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady
23.3. 2018 Benefiční koncert na podporu varhan - žesťový kvintet Contrast (Slovinsko) zámek Nebílovy
24. - 25. 3. 2018
Krajské kolo DDN - příčné fl., klarinety, saxofony
ZUŠ B. Smetany, Zábělská Plzeň
24. 3. 2018 Velikonoční jarmark - keltská skupina náměstí Dobřany
25.3. 2018 Setkání lidových  muzik Beseda Plzeň
27. 3 . 2018
Taneční přehlídka- krajské kolo - Klatovy
divadlo Klatovy 13.30
29.3. 2018 Koncert ve Vstiši kaple Vstiš 17.00
7.4. 2018 Krajské kolo TO - Domažlice Domažlice, velký sál MKS
6.4. 2018 Keltská skupina Galerie 13 Plzeň
12.4. 2018 Klub seniorů Dobřany - Loudů 14.00
12.4. 2018 Filmový klavír 18.00, místo v jednání
12.4.2018 Koncert k oslavě keltského svátku Beltine 17.30, hala oblastní charity Horažďovice
15.4. 2018 Koncert vítězů krajského kola DDN Plzeň, Dům hudby
19. 4. 2018 Koncert houslových nadějí 18.00, Západočeské muzeum
20.4. 2018 Setkáni seniorů - akordeonová třída PN -Dobřany
21. 4. 2018
Krajské kolo soutěže lidových nástrojů a lidových souborů
Plzeň. SOUE Plzeň, Vejprnická
26. 4. 2018 Akordeonová třída v Národopisném muzeu Plzeň
27. - 29. 4. 2018 Celostátní kolo v sólovém zpěvu a komorním zpěvu Turnov
3. - 3. 5. 2018 Celostátní kolo DDN Praha

6. 5. 2018

Májové oslavy a oslavy osvobození
náměstí Dobřany

19. 5. 2018

775. výročí obce Vstiš
Vstiš
24. 5. 2018
ZUŠ Open - ochutnávka
 
26. 5. 2018
ZUŠ Open - celodenní svátek ZUŠek
ZUŠ, Káčko, náměstí Dobřany
30. 5. 2018 S Macarátem kolem světa Káčko Dobřany, 18.30
6. - 10. 6. 2018
Setkání s partnerskou školu ve Slovinsku
- orchestr Macarát
Brežice - Slovinsko
12. 6. 2018 Absolventský koncert sál ZUŠ
13. 6. 2018 Absolventský koncert sál ZUŠ
15. 6 - 16. 6. 2018
Folklórní festival a samostatný koncert
klášter Teplá
16.6. 2018
Koncert věnovaný k oslavě školy a školky
Prusiny u Nebílov, 14.00
17.6. 2018
Letní slunovrat - keltská skupina
Dolní Lukavice, 16.00
18.6. 2018
Bosýma nohama - závěrečný podvečer TO
17.00. Káčko
19.6. 2018
Závěrečný koncert ZUŠ
kostel sv. Víta

18.00 

21. 6. 2018
Mladá muzka made in Skvrňany
15. ZŠ PLzeň, 15.00
23.6. 2018
Koncert akordeonové třídy
 Běchovice u Prahy
25.6. 2018
Vernisáž výstavy VO
16.30 kostel sv. Víta
25.6. 2018
Bach mnoha tváří - benefice pro varhany
18.00. kostel sv. Mikuláše
 
30.6. 2018
Folk na zámku
 zámek Spálené Poříčí

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kyjov Klára, Ferda a Kryštof květen 2009

Bachovská cesta

Bachovská cesta