Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Hudební

Hudební obor mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka na níže uvedené nástroje a zpěv probíhá v hlavní budově školy - Dobřany (Stromořadí 439), dále na pobočce v ZŠ Štěnovice - Čižická 344 (pouze hra na klavír, klávesy, zobcovou flétnu, housle), v ZŠ Chlumčany  - Komenského 154 (pouze hra na klavír, klávesy, zobcovou a příčnou flétnu) a ve víceúčelovém zařízení Káčko Dobřany (orchestr Macarát).
 
  • Přípravné studium (PS) určeno pro 6leté
  • 1. stupeň studia určen pro 7 - 14leté
  • 2. stupeň studia určen pro 15 - 18leté
  • Je možné další 4 roky pokračovat ve studiu pro dospělé (SPD)

Je možné navštěvovat:

oddělení dechových nástrojů

  • žáci mohou studovat hru na zobcovou flétnu (sopraninovou, sopránovou, altovou, tenorovou, basovou), příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku

oddělení klávesových nástrojů

  • žáci mohou studovat hru na klavír, cembalo, elektronické klávesové nástroje (keyboardy), akordeon

oddělení smyčcových nástrojů

  • žáci mohou studovat hru na housle, violoncello, kontrabas

oddělení lidových nástrojů

  • žáci mohou studovat hru na dudy, mandolínu

kytarové oddělení

  • žáci mohou studovat hru na klasickou a elektrickou kytaru

pěvecké oddělení

  • žáci mohou navštěvovat hodiny pěvecké hlasové výchovy (sólový zpěv) 
První čtyři roky studia je žák povinen navštěvovat předmět hudební dílna, tj. hodiny hudební teorie.
Výuka hry na nástroj probíhá většinou jednou týdně v 45 minutové lekci. Hře na některé nástroje lze alespoň v počátcích vyučovat ve skupinách po dvou, výjimečně třech žácích (zobcová flétna, kytara, klávesy).
 
Ve vyšších ročnících (od 4. ročníku) přibývá k hodinám hry na nástroj i skupinové praktikum, které je naplňováno těmito činnostmi - komorní  hra, komorní zpěv, lidová muzika, keltská skupina, improvizační dílna, pěvecký sbor, dětský orchestr, mezioborový projekt.
 
Součástí výuky jsou veřejná vystoupení žáků, nejvíce jich probíhá v koncertním sále školy - třídní přehrávky, koncerty jednotlivých oddělení a některé společné koncerty. Kromě toho žáci účinkují na různých místech České republiky nebo v zahraničí (Plzeň, Praha, Stod, Nebílovy, Brežice - Slovinsko, Vídeň - Rakousko, Weiden, Obertraubling, Regensburg - Německo). Vystoupení se odehrávají také v chrámových prostorách a na mnoha dalších místech.
 
Cílem výuky je poskytnout žákům dobré základy jak ve studiu zvoleného nástroje, tak i v hudební teorii. Snahou je probudit v nich lásku k umění. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu "Hrajeme (si) dohromady". Ten je k nahlédnutí v ředitelně školy. Pracuje-li učitel s žákem, který má předpoklady a touhu stát se profesionálním hudebníkem, je práce v ZUŠ důležitou přípravou na profesní dráhu. Těmto žákům můžeme nabídnout speciální učební plán s rozšířenou výukou.

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

1997-2009 (ul. Stromořadí)

Bachovská cesta

Bachovská cesta