Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

P.U.D.U. (učitelský sbor)

Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů

(Fiktivní rozhovor s jednou ze zakládajících členek sboru k 15. výročí)

Tak tedy: Jak to všechno začalo?

Už několik let jsme s některými učiteli mluvili o tom, že by bylo dobré oživit dobřanskou tradici pěveckých sborů. V roce 2000 nastoupil do ZUŠ nový ředitel – Petr Šefl – a ten hned začal jednat. V lednu 2001 spolu s několika nadšenci pěvecký sbor založil, ujal se jeho dirigování a učitele ZUŠ pro sborový zpěv získal. Postupně se přidávali další zájemci.

A co znamená ten zvláštní název vašeho sboru – PUDU?     

Samozřejmě jsme si vymýšleli nejrůznější pojmenování. Nakonec zvítězil naprosto nejoriginálnější název – Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů, který vymyslel a přímo „vědecky“ zdůvodnil velmi kreativní člen sboru Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany.

Pudu je ale také jméno nějakého zvířete, není?

Ano, a v tom spočívala naše další originalita. V ZOO Plzeň tehdy chovali malého jelínka pudu, původem z Argentiny. My jsme se stali na několik let jeho sponzory, a dokonce jsme ho přímo v ZOO pokřtili jménem Antifonka a zazpívali jsme mu i stejnojmennou píseň Petra Ebena, z čehož měl nelíčenou radost. V současné době už pudu v plzeňské ZOO bohužel není.

Váš zakladatel z Dobřan zakrátko odešel, nehrozil zánik sboru?

Byl to opravdu problém, ale řešení se našlo – ujala se nás profesorka Církevního gymnázia v Plzni Petra Nováková, dnes Coufalová, která se do Dobřan přistěhovala. Pod jejím vedením jsme ale dlouho nezpívali – pracovní a později i rodinné vytížení způsobilo její odchod. Naštěstí se mezi námi našly další obětavé členky, které sbor vedly – učitelky ZUŠ Magda Vozárová a Libuše Telešnuková a učitelka ZŠ Mirka Palkosková, která nás zachraňovala v nejkritičtějších chvílích. V roce 2010, když jsme si znovu nevěděli rady, nám pomohla paní Marie Nováková z Pedagogické fakulty v Plzni, když nám doporučila studentku sbormistrovství, slečnu Adrianu Christovovou. Jak se zakrátko ukázalo, byla to pro nás výhra. Pod jejím vedením zpíváme dosud a doufáme, že přes její pracovní vytížení a dojíždění až ze Staňkova spolu vytrváme ještě hodně dlouho.

Jak často veřejně vystupujete?

Řekla bych, že přiměřeně – průměrně asi šestkrát za rok. Naše vystoupení bych rozdělila na pravidelná a výjimečná. Pravidelně zpíváme na adventních koncertech, na štědrovečerních půlnočních mších, na vernisážích Oty Janečka nebo na závěrečných koncertech ZUŠ J. S. Bacha. Těch výjimečných koncertů bylo hodně, jmenovala bych tady naše úspěšné vystoupení na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů Musica sacra na zámku Kozel v roce 2011, kde jsme získali stříbrné pásmo. Velmi náročná byla dvě vystoupení v Masných krámech v Plzni v letech 2011 a 2013, kde přísná porota hodnotila, zda si naše sbormistryně Adriana zaslouží titul bakalářky a posléze magistry v oboru sbormistrovství. Podařilo se nám jí to nepokazit a trochu jí k těm titulům dopomoci. No a v sobotu 16. 4. letošního roku jsme se zúčastnili přehlídky pěveckých sborů (bylo jich 15) v Berouně, kde jsme si ověřili, že zpívajících amatérských nadšenců je v našem kraji hodně, sbory mají přibližně stejnou úroveň – a ostudu jsme Dobřanům rozhodně neudělali.

Otázky i odpovědi sepsala Olga Kapitánová - členka

PUDU

SEZNAM ČLENŮ:

sbormistryně - od listopadu 2018 
 • Mgr. Veronika Hanšová
soprán
 • Miroslava Palkosková 
 • Naďa Turková
 • Alena Palkosková
 • ......
alt
 • Jarmila Šteflová
 • Martina Brejchová
 • ........
tenor
 • Eva Bukovjanová
 • .......
bas
 • Pavel Zábran
 • .......
 •  
SEZNAM BÝVALÝCH ČLENŮ:
Jaroslav Šedivý, Jan Vozár, Prokop Bahník, Zdeňka Tothová, Magda Vozárová, Zuzana Fryčková, Hana Kučerová, Romana Dvořáková, Ewa Šmejkalová, Dana Ebelenderová (Vozárová), Filip Coufal, Jakub Šedivý, Markéta Kofroňová, Eva Šustrová, Blanka Melišová (Machová), Libuše Telešnuková, Bohumil Němeček (korepetice), Radmila Jankechová, Zdeněk Vyhnal, Ondřej Římek, Olga Kapitánová, Marie Hájková, Dagmar Berková, Lenka Bartoníčková

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Slavnostní otevření ZUŠ září 2010

Bachovská cesta

Bachovská cesta