Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany

Společný koncert žáků ZUŠ Taussigova Praha a ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Společný koncert Taussigova x Dobřany

Hravé tóny klarinetu - Kamil Tichota, Petr Michalec, Zuzana Michalcová

Tichota,Michalec, Michalcová_

Bachovská cesta 2023 - ohlédnutí

Jana Chocholová - 3. cena (kategorie A1)
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
mimořádná cena za interpretaci skladby J. S. Bacha na cembalo 

Jana Chocholová

Semjen Yakimov

Semjen Yakimov - 1. místo 
(kategorie A5)
Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy
 
Absolutní vítěz 
Hlavní cena pro absolutního vítěze - nové pianino S2 Zimmermann od firmy C. Bechstein Europe Hradec Králové.

3. ročník mezinárodní bachovské soutěže pro děti a mladé - Bachovská cesta 2021

Návštěva partnerské hudební školy ze Slovinska 12. - 15.10.2023

Slovinsko 2
Slavnostní koncert – Katarina Petrič (housle),
Martin Urek (kytara)
 
Slovinsko 3

Slavností koncert – učitelé z brežické hudební školy 

Slovinsko 1

Vítání přátel ze Slovinska tradicí – chlebem a solí 

Slovinsko 4

   Ve dnech 12. – 15. října 2023 jsme v naší základní umělecké škole měli vzácné hosty – učitele a žáky z hudební školy Brežice (Slovinsko). Naše slovinské přátele jsme přivítali ve čtvrtek v odpoledních hodinách jak jinak než hudbou (v podání souboru Vozembach) a  staročeskou tradicí - chlebem a solí. Po malém pohoštění si naši žáci odvedli své slovinské kamarády do svých rodin k ubytování a my učitelé jsme se sešli ke společnému popovídání v restauraci Modrá hvězda.

   Pátek 13. byl  den plný poučení, hudby, her a zábavy. Slovinské a české děti navštívily lesopark Martinská stěna, kde shlédli projekt „Jiná krajina“, což je pohybové oživení veřejného prostoru. Pro naše učitele byl připraven seminář ředitele hudební školy Brežice pana Daniela Ivši, který představil systém vzdělávání v hudebních školách ve Slovinsku. Následovalo představení  knihy „Brežičtí hudebníci v čase“ samotným autorem, profesorem Viktorem Urkem, který vyučuje na základní škole a zároveň je knihovníkem v brežické hudební škole. Oba tyto semináře byly velmi zajímavé, o čemž vypovídá i mnoho dotazů ze strany našich učitelů. Poděkování patří i paní E. Leba za podrobný překlad ze slovinštiny do češtiny. V odpoledních hodinách probíhaly workshopy v jednotlivých nástrojích a zpěvu, učitelé se seznámili s výukou a  jejich osnovami, případně si vyměnili notový materiál. V 18.30 se konal  SLAVNOSTNÍ KONCERT žáků a učitelů hudební školy Brežice. V mnoha ohledech tento koncert předčil naše očekávání, a to nejen precizní přípravou, ale především umělecky vysokou úrovní. Dovolím si za všechny vyzdvihnout výkon jedenáctiletého saxofonisty Izaka Vukiče, který svým vystoupením doslova „omráčil“ publikum v sále! Po krásném koncertě jsme se odebrali k posezení a zábavě do restaurace Cinema Bowling. Následoval karneval v maskách, kuželky, bowling , poslech cimbálové muziky , prostě zábava…

 Sobota 14. se nesla v duchu cestování a poznávání. V našem krajském městě Plzni jsme si prohlédli plzeňské podzemí, katedrálu sv. Bartoloměje, historické centrum města a budovou konzervatoře. V nákupním centru Plaza měli slovinští možnost nakoupit dárky pro své rodiny a přátele. Večer jsme všichni společně navštívili operetní představení Candide Leonarda Bernsteina.  Podle bouřlivého potlesku jsme poznali, že se  našim přátelům představení velmi líbilo.

 Neděle 15. byla ve znamení přípravy  k odjezdu - předávání dárků a loučení, možná  ukápla i nějaká slzička… Nesmutníme, začínáme se připravovat napříč všemi obory  na naše vystoupení  ve Slovinsku.  „ Nasvidenje“  v dubnu 2024.

                                                                              Jiřina Faltýnová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Úspěchy našich žáků na soutěžících

Píšnová soutěž Bohuslava Martinů

Písňová soutěž Bohuslava Martinů se ve dnech 13. - 15.října již po jedenadvacáté konala na Hudebním gymnáziu v Praze. Se svými žáky se na ni připravuji pravidelně již od roku 2011, ale ještě nikdy nereprezentovalo naší školu a město hned 6 nadějných zpěváků. Přestože jsou soutěžní kategorie každý rok velmi početné, dařilo se nám v nich dosáhnout i v  letošním ročníku vynikajících výsledků. Do malých Dobřan jsme z velké Prahy přivezli : Valentýna Spurná -1.cenu, Adélka Korotvičková - 1.cenu, Adámek Nejedlý - 1.cenu, Amélie Kuhnová - čestné uznání, Lucie Maxová - 3.cenu a Agáta Vozáková - 1.cenu.
Ráda bych tedy zde poděkovala všem, kteří s na tomto úspěchu podíleli...Především všem svým mladým pěveckým nadějím, za nezapomenutelné tři dny, které jsem s vámi prožila a které se nám podařilo naplnit krásnými soutěžními výkony a celou škálou velmi  intenzivních emocí. Jste všichni velcí bojovníci, práce s vámi je radost a můžete teď chvilku spát na vavřínech, protože nejtěžší je občas zvítězit sám nad sebou. Nad svou leností, pohodlností a v neposlední řadě nad velkou trémou. A to se vám všem podařilo ! Děkuji ze srdce také vašim rodičům, kteří vás v klasickém zpěvu podporují, i když sami  třeba fandí trošku jinému žánru,  a vaše písničky jim možná občas připadají trochu nezáživné;) Děkuji všem organizátorům soutěže za milou atmosféru a perfektní zázemí. Mé velké poděkování patří naší korepetitorce paní Hanně Bezkorovaina za vynikající doprovody, které vás opravdu podržely.
A děkuji také všem svým inspirativním kolegům ze ZUŠ za podnětné prostředí, které se nám daří společně tvořit. Jsem šťastná jako součást něčeho, co dokáže naše žáky obohacovat, motivovat a kultivovat. 
                                                            Klára Vlahačová Kartáková, ZUŠ J.S. Bacha Dobřany
Houslová soutěž Micky
XI. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky se zúčastnila Magdalena Nosková ze třídy p. uč. J. Rady.  Soutěž se konala 20.- 22. října na  Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. 
V konkurenci mladých českých i zahraničních houslistů získala Magdalenka krásné Čestné uznání. Gratulujeme!
 
Mnichov . klavírní soutěž
Poslední týden v červnu proběhla v Mnichově na zámku Nymphenburg mezinárodní klavírní soutěž Munich piano competition 2023. Společnost Piano Summer, která pořádala již 10. ročník této soutěže, sdružuje umělce z celého světa a prostřednictvím koncertních sérií a vzdělávacích programů v jižní Evropě vychovává mladé talenty.  Základní umělecká škola J. S. Bacha  v Dobřanech měla poprvé v historii klavírního oddělení možnost vyslat na tuto soutěž mladou klavíristku Janu Chocholovou. Jana byla v soutěži zařazena do kategorie A, která byla určena pro děti narozené v roce 2013-15. V kategorii s ní bylo 11 soutěžících z Francie, Německa, Malajsie, Černé Hory a České republiky. Mezinárodní porota ve složení Zoran Imširović z Bosny a Hercegoviny, Ritva Sjöstedt z Finska a Masako Sakai z Japonska ohodnotila Janu 96 body ze 100 možných a získala tak 1. místo! Janičku na soutěž připravila paní učitelka Ema Jedlička Gogova. Gratulujeme!

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany získala 1. místo

Foto Vozár

Uprostřed prázdnin jsem se dozvěděl krásnou zprávu - naše ZUŠ získala 1. místo v soutěži „O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2022/2023“ v kategorii základní umělecké školy Plzeňského kraje. Ocenění nás určitě velmi potěšilo a vlastně by tím mohl celý článek být uzavřen. Myslím si ale, že je třeba osvětlit na základě čeho jsme na první metu dosáhli.

Vítězné školy každoročně vyhlašuje Krajský úřad Plzeňského kraje na základě úspěchů v soutěžích a soutěžních přehlídkách, na kterých se kraj podílí, či je přímo organizuje. Zároveň se bere v potaz velikost a kapacita školy. Dobřanská ZUŠ J. S. Bacha dosáhla na stupně vítězů již v minulosti – 1. místo (2018-2019), 2. místo (2017-2018 / 2015-2016), 3. místo (2021-2022 / 2014-2015), a to díky úspěchům našich žáků pouze ve třech soutěžích -  v krajských kolech soutěží MŠMT dnes organizované spolkem Umělecká rada ZUŠ ČR, Karlovarského skřivánka a výtvarné soutěže "Evropa ve škole“.

Do celkového hodnocení se bohužel žádné další soutěže již nezapočítávají. Stejně jako v minulých letech, i loňský školní rok jich naši žáci velmi úspěšně absolvovali mnohem více a to jak v ústředních (celostátních), tak mezinárodních. Jmenujme například: Mezinárodní klavírní soutěž - Mnichov (Německo), Mezinárodní akordeonové dny (Praha), Mezinárodní soutěž Novohradská flétna, Mezinárodní violoncellová soutěž Cena Gustava Mahlera (Jihlava), Mezinárodní výtvarná soutěž "Lidice" Písňová soutěž B. Martinů (Praha), Mládí a Bohuslav Martinů (Polička) a mnoho dalších. Ocenění krajem je tedy krásné, ale ani co do soutěží nevyjadřuje celkovou "úspěšnost" školy.

Pro nás samotné je ale znakem dobré školy i něco jiného, čeho si ceníme stejně jako krásných soutěžních výsledků našich žáků. Možná ještě více. Těší nás mnoho projektů, koncertů, výstav, tvořivých dílen, či tanečních a divadelních představení, při kterých nejde o "poměřování sil", ale o čistou radost z tvoření, z vzájemné spolupráce a celkového rozvíjení estetického vnímání a cítění. To se ovšem asi těžko hodnotí a žádné ceny se zde nedávají. Troufám si ale napsat, že i v tomto se nám daří a zájem o studium nových žáků to jen dokazuje a je nám vlastně tím nejlepším oceněním.

Děkuji tedy všem pedagogům a rodičům, kteří se na soutěžní úspěšnosti minulého školního roku podíleli, ovšem i těm, kteří se s nadšením věnovali ostatním projektům a k dobrému jménu školy přispěli neméně cenným dílem.

Jan Vozár
ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

20 let ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a GŠ Brežice - vernisáž pod širým nebem

20 let ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a GŠ Brežice - společný koncert

75 let ZUŠ J. S. Bacha Dobřany - reportáž

75 let ZUŠ J. S. Bacha Dobřany - živý čtyřlístek

Čtyřlístek

VOZEMBACH přivezl zlatou medaili, získal již po 4 za sebou 1. místo v ústředním kole v Mikulově

Vozembach1
Vozembach 2
Penzion Kiwi
 
 
Vozembach_diplom
 
 
 
zámek Mikulov
Program_koncert vítězů
 

20. výročí spolupráce mezi městy Dobřany a Brežicí - vernisáž pod širým nebem

20. výročí spolupráce

Logo 20. výročí spolupráce
vystava 1
vystava 2
vystava 3

 

Pomoci může každý

H.Y.Bosovych, J.Vozár
 
Vážení rodiče a přátelé školy,
rád bych Vám ze srdce poděkoval za finanční podporu a účast na benefičním koncertu ZUŠ J. S. Bacha „POMOCI MŮŽE KAŽDÝ“.
 
Poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli: žákům ZUŠ, zaměstnancům ZUŠ, Michaele Hrubešové, Štěpánce Opltové, firmě VENAP SYSTEMS Vstiš – Liboru Opltovi, firmě MATYSOUND – Matouši Pilnému, Štěpánu Slavíkovi, Lence Šaškové, Martinu Kopsovi, Petru Šístkovi, Bedřichu Frantovi, Danielu Fonhauserovi, Jakubu a Aničce Urbancovým.
 
Naše kolegyně Hanna Yelyzaveta Bosovych předá částku 70.857Kč svému strýci, který je pastorem evangelické církve „Kristovo přátelství“ ve městě Lvov na Ukrajině. Ta v současné době zajišťuje zázemí lidem prchajícím před válkou, stará se ale také o děti a mentálně postižené.
 
Domnívám se, že jedním ze smyslů života je pomáhat druhým. Jsem rád, že stejně smýšlí i moji kolegové.      
 
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Vozembach - Kramářská píseň

DOBRMAN - premiéra mandolínového souboru 5.4.2022

Večer z tvorby Jiřího Suchého 28.3.2022

mezinárodní akordeonová soutěž Trophée Mondiale (CMA) 2021

mezinárodní violoncellová soutěž o Cenu Gustava Mahlera 2021

55. narozeniny Klubu seniorů v Dobřanech

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dobřany - kostel PL prosinec 2010

Bachovská cesta

Bachovská cesta