Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Literárně dramatický

Literárně dramatický  obor mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka probíhá na odloučeném pracovišti ve víceúčelovém kulturním zařízení (Káčko) - Dobřany (Sokolovská).
 
  • 1. stupeň studia určen (I. cyklus) pro 6 - 14leté
  • 2. stupeň studia určen (II. cyklus) pro 15 - 18leté

Základní studium 1. stupně

  • je určeno dětem od 7 let. Studium trvá 7 let, nově příchozí žáci jsou zařazování do ročníků dle věku a dovedností. Každý ročník je zakončen klasifikací. Vyučování probíhá pro 1. – 3. ročník 1x týdně 2 vyučovací hodiny. (je raealizována předměty - umělecký přednes, dramatická průprava a tvorba)
  • Od 4. do 7. ročníku mají žáci 3 vyučovací hodiny.
  • Vyučovací předměty: umělecký přednes, dramatická průprava a tvorba

Základní studium II. stupně

  • žáci mohou pokračovat ve studiu. II. stupeň (4 ročníky) je  ukončen klasifikací a závěrečným vysvědčením. Vyučování probíhá 1x týdně 4 hodiny. Vyučují se tyto předměty: umělecký přednes, dramatická průprava a tvorba 

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace také nabízí možnost získat základní umělecké vzdělání dospělým zájemcům o studium (SPD – studium pro dospělé). Těm je v souladu s RVP vytvářen individuální studijní plán. V první etapě činnosti literárně dramatického oboru nebude organizováno studium pro dospělé.

Výuka bude organizována kolektivně (pro skupinu maximálně 10 žáků) a individuálně (ve skupině maximálně 5 žáků). Vzhledem k celkovému počtu žáků budou ve skupinách pracovat žáci z věkově blízkých ročníků (malotřídní způsob výuky).

????Výuka může být vyučována i během víkendů a prázdnin. Výuka probíhá v budově školy či jiných společensko-kulturních zařízení.

  • Vyučující: MgA. Kateřina Vinická

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

v Třebechovicích 2017

Bachovská cesta

Bachovská cesta