Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Taneční

Taneční obor mohou navštěvovat žáci od 5 let. Výuka probíhá pouze v hlavní budově školy - Dobřany (Stromořadí 439).
 
 • Přípravné studium určeno pro 5 - 6leté
 • 1. stupeň studia určen pro 7 - 14leté
 • 2. stupeň studia určen pro 15 - 18leté
 • Je možné další 4 roky pokračovat ve studiu pro dospělé (SPD)

 

Absolventské vystoupení školního roku 2019/2020 a 2020/2021

Přípravná taneční výchova

je určena dětem od 5 do 6 let. Přípravné studium není klasifikováno. Děti po absolvování tohoto ročníku obdrží „Potvrzení o absolvování přípravného ročníku“.
Vyučování probíhá 1x týdně jednu vyučovací hodinu (45 minut). Děti se zabývají formou tanečních her, říkadel základní taneční průpravou. Výuka probíhá s klavírní korepeticí, učí se citlivě vnímat hudbu a zároveň podněcovat jejich vlastní tvořivost a fantazii. Taneční průprava podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa. Učí se prostorové orientaci a vzájemné komunikaci mezi sebou vhodnou a dětem přiměřenou motivací.
 

Základní studium 1. stupně

je určeno dětem od 7 let. Studium trvá 7 let, nově příchozí žáci jsou zařazování do ročníků dle věku a dovedností. Každý ročník je zakončen klasifikací. Vyučování probíhá pro 1. – 2. ročník 1x týdně 2 vyučovací hodiny (taneční průprava a taneční praxe).
3. ročník má celkem 3 vyučovací hodiny  (rozvrženo 2x týdně). Přibírá si základy lidového tance a klasické taneční techniky.
 
Od 4. do 7. ročníku mají žáci 4 vyučovací hodiny (2x2 vyučovací hodiny týdně).
Vyučovací předměty: taneční průprava a praxe

 

Charakteristika jednotlivých činností, které zahrnuje předmět taneční průprava a praxe:

Současný tanec

 • rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, rozšiřuje a prohlubuje jejich hudební i prostorové cítění. Vypracovává vedený pohyb, švihy, vlny, implulsy a skoky, vede žáky k samostatnému pohybovému slovníku (taneční improvizace), vyjádření hudby a vlastních námětů.

Lidový tanec

 • učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské tance. Vede k citlivému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i hudby.

Klasická taneční technika

 • upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu.

Taneční praxe

 • navazuje na vyučovací předměty a slouží ke zdokonalování a prohlubování taneční techniky a tanečního projevu žáků. Slouží k přípravě choreografií a pro veřejná vystoupení.

Základní studium II. stupně

 • žáci mohou pokračovat ve studiu. II. stupeň (4 ročníky) je  ukončen klasifikací a závěrečným vysvědčením. Vyučování probíhá 1x týdně 4 hodiny. Vyučuje se současný tanec, klasický tanec a taneční praxe. V naší škole je výuka více specializována na současný tanec jako hlavní předmět. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.

Studium pro dospělé

 • pokračuje ve výuce další 4 roky. Navštěvují ho žáci středních a vysokých škol. Je ukončeno klasifikací a závěrečným vysvědčením. Vyučování probíhá 1x týdně 4 hodiny. Studium pro dospělé obsahově navazuje na výuku II. stupně a dále ji rozvíjí.

Současný tanec

 • jako hlavní předmět na II. stupni a studiu pro dospělé. Vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a pohybem. Tanec je vnímán jako činnost propojená s lidskou existencí – s fyzickým a psychickým zdravím člověka. Takto chápaný tanec je také velmi účinným výchovným prostředkem.
Vyučující - pí uč. Ing. Klára Soukupová
 
Pro velký počet zájemců byl otevřen i taneční kurz.

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

DPS Harmonie - r. 2010

Bachovská cesta

Bachovská cesta