Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Významné mezníky v životě školy

2023/2024

 • na základě soutěžních výsledků v roce 2022/2023 škola vyhlášená jako 1. nejlepší v Plzeňském kraji
 • 20.výročí seniorského pěveckého sboru Dobřanské bábinky

2022/2023

 • na základě soutěžních výsledků v roce 2021/2022 škola vyhlášená jako 3. nejlepší v Plzeňském kraji
 • 3. ročník mezinárodní soutěže Bachovská cesta
 • 10. výročí dětského orchestru Macarát

2021/2022

 • otevření nového předmětu v hudebním oboru - hra na kontrabas
 • 15. výročí lidového souboru Vozembach a keltské skupiny Dé Domhnaigh
 • oslavy 75. narozenin školy
 • na základě soutěžních výsledků v roce 2020/2021 škola vyhlášená jako 3. nejlepší v Plzeňském kraji

2020/2021

 • otevření nového předmětu v hudebním oboru - hra na trubku
 • vydání druhého CD keltské skupiny Dé Domhnaigh - Čekání na Slunce
 • 2. ročník mezinárodní soutěže Bachovská cesta

2019/2020

 • otevření nového oboru - literárně dramatický
 • otevření nového předmětu v hudebním oboru - hra na mandolínu
 • 1. ročník mezinárodní soutěže Bachovská cesta

2018/2019

 • na základě soutěžních výsledků v roce 2017/2018 škola vyhlášená jako 1. nejlepší v Plzeňském kraji
 • 15. výročí seniorského pěveckého a tanečního sboru Dobřanské bábinky

2017/2018

 • otevření nového předmětu v hudebním oboru - hra na violoncello
 • na základě soutěžních výsledků v roce 2017/2018 škola vyhlášená jako 2. nejlepší v Plzeňském kraji

2016/2017

 • 10. výročí lidového souboru Vozembach a keltské skupiny Dé Domhnaigh
 • oslavy 70. narozenin školy
 • vydání druhého CD lidového souboru Vozembach - "Český rok s Vozembachem"

2015/2016

 • založen pěvecký sbor
 • na základě soutěžních výsledků v roce 2015/2016 škola vyhlášená jako 2. nejlepší v Plzeňském kraji
 • vydání prvního CD keltské skupiny  "Dé Domhnaigh 10 let"

2014/2015

 • na základě soutěžních výsledků v roce 2014/2015 škola vyhlášená jako 3. nejlepší v Plzeňském kraji

2013/2014

 • založen dětský orchestr
 • vydání prvního CD lidové muziky Vozembach "Nesem Vám noviny"

2012/2013

 • natočení DVD o škole
 • výuka dle vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP), jehož motto zni "Hrajeme si dohromady"

2011/2012

 • 10. výročí partnerství Glasbene šoly v Brežicích a ZUŠ J. S. Bacha

2010/2011

 • otevření nově zrekonstruované budovy školy (Stromořadí 439)
 • otevřen taneční obor

2009/2010

 • rekonstrukce budovy školy, výuka v náhradních prostorách (ZŠ I. stupeň)
 • vznik malé dětské lidové muziky
 • pojmenování dětské lidové muziky Dobřany - "Vozembach"

2007/2008

 • oslavy 60. narozenin ZUŠ

2006/2007

 • vznik Dětské lidové muziky
 • vznik keltské skupiny De Domhanaigh (Neděle)
 • natočení 1. CD školy

2005/2006

 • ukončení výuky hry na žesťové nástroje
 • vítězství v programu Občanská volba Plzeňského Prazdroje - nákup nového koncertního křídla

2004/2005

 • zánik pobočky ve Vstiši
 • ředitelem Jan Vozár

2004

 • vznik seniorského pěveckého sboru Dobřanské bábinky

2003/2004

 • vznik pobočky ve Vstiši
 • zahájení výuky hry na klarinet, hoboj, saxofon
 • navázání partnerství s hudební školou J. S. Bacha z Vídně - Rakousko

2001/2002

 • začátek spolupráce s Glasbenou šolou Brežice - Slovinsko
 • navázání partnerství se ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8

2001

 • vznik Pěveckého Uskupení Dobřanských Učitelů (P.U.D.U.)

2000/2001

 • ředitelem Petr Šefl
 • vstup školy do právní subjektivity, zřizovatelem se stává město Dobřany škola přejmenována na ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih (s nástupem P. Šefla do funkce ředitele)
 • vznik hudebních cyklů: „ZUŠ J. S. Bacha představuje mladé talenty“ a „Hudební Dobřany“
 • začátek výuky zpěvu

1997

 • stěhování školy do současné budovy v ulici Stromořadí č.p. 439 (dříve zemědělský Institut)

1995/1996

 • zahájení výuky hry na kytaru
 • otevření výtvarného oboru

1994/1995

 • zahájení výuky hry na příčnou flétnu

1992/1993

 • vznik pobočky Chlumčany
 • 1. Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech
 • zánik školního pěveckého sboru

1991/1992

 • připojení pobočky Štěnovice k ZUŠ Dobřany (předtím pobočkou ZUŠ Starý Plzenec)

1990/1991

 • zahájení výuky na žesťové nástroje

1990/1991

 • škola přejmenována na ZUŠ (Základní uměleckou školu)

1986/1987

 • vznik školního pěveckého sboru

1985

 • stěhování školy do budovy dnešní Policie (ul. Lipová č.p. 456)

1982/1983

 • začátek výuky hry na zobcovou flétnu

1980

 • stěhování školy do Domu  obuvi (náměstí T. G. Masaryka č.p. 151/12 )

1978/1979

 • hudební škola v Dobřanech osamostatněna
 • ředitel Jaroslav Kubík

1968/1969

 • Přeštice a Dobřany se stávají pobočkou hudební školy ve Stodě
 • ředitel Josef Krásný

1961/1962

 • škola přejmenována na LŠU (Lidovou školu umění)

1959/1960

 • začátek výuky hry na akordeon

1957/1958

 • ředitelkou Marie Pytlíková

1954

 • stěhování školy do hostince U Pošarů (ul. Lipová 195/13)

1953/1954

 • hudební škola v Dobřanech se stává pobočkou Přeštic

1951/1952

 • vznikla pobočka v Přešticích

1950

 • stěhování školy do hostince Na Růžku (náměstí T.G.M 4)

1947/1948

 • první záznam v kronice Hudební školy
 • 1. ředitelem Jan Dobrý
 • výuka hry na klavír a housle
 • zázemí ve Stalinově ulici (dnešní budova ZUŠ v ul. Stromořadí č.p. 439)

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dobřany - otevření náměstí T.G.M. duben 2010

Bachovská cesta

Bachovská cesta