Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Výtvarný

Výtvarný obor mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka probíhá v hlavní budově školy - Dobřany (Stromořadí 439) a na pobočce v ZŠ Štěnovice (Čižická 344).
 
  • Přípravné studium (PS) určeno pro 6leté
  • 1. stupeň studia určen pro 7 - 14leté
  • 2. stupeň studia určen pro 15 - 18leté
  • Je možné další 4 roky pokračovat ve studiu pro dospělé (SPD)

Důležitý je zájem žáka a schopnost klidně pracovat po dobu celého vyučování. Výuka probíhá jednou týdně v délce 2 - 3 hodin (1 vyučovací hodina trvá 45 minut). 

Náplň výuky

  • pěstování výtvarného cítění a myšlení

Způsob práce

  • práce probíhá v tematických celcích, jejichž výběr je přizpůsoben věkové kategorii žáků

Techniky

  • žáci se seznamují s kresbou, malbou, grafikou, keramikou, prací s dalšími materiály a kombinovanými technikami

Mladší žáci

  • v této věkové kategorii výuka vychází z přirozené dětské fantazie, tvořivosti a hravosti, rozvíjí se i manuální zručnost při práci s keramikou, hlínou i s jinými materiály

Starší žáci

  • u žáků vyšších ročníků prohlubujeme výtvarné vidění, paměť, kresebnou zručnost, a to jak ve volných úkolech, tak i studiích podle modelu (kresba z předmětů, zátiší, portrét, figura..). Rozvíjíme cit pro barvu, kompozici, dekorativní řešení plochy, žáci si "hrají" s výtvarnými prvky linií, barvou a tvarem, navrhují užitou grafiku. I starší žáci pracují s malbou, kresbou, grafikou a modelováním.

V průběhu školního roku je v prostorách učeben výtvarného oboru i v některých dalších prostorách školy instalována výstava prací žáků výtvarného oboru (Den otevřených dveří). Každý rok pořádá výtvarná třída výlety na některé výstavy.

Máte- li zájem o podrobnější informace, kontaktujte, prosím, přímo učitele výtvarného oboru.

Dobřany a Štěnovice - pí uč. Mgr. Ivana Vyhnalová
 
Škola nabízí též výtvarné kurzy - ve třídě Mgr. Gabriely Klinkovské a Rudolfa Vozára.

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Tříkrálový koncert, leden 2013

Bachovská cesta

Bachovská cesta