Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
VÝZNAMNÉ MEZNÍKY V ŽIVOTĚ ŠKOLY
 
1947/1948
první záznam v kronice Hudební školy
1. ředitelem Jan Dobrý
výuka hry na klavír a housle
zázemí ve Stalinově ulici (dnešní budova ZUŠ v ul. Stromořadí č.p. 439)

1951/1952
vznikla pobočka v Přešticích
 
1950
stěhování školy do hostince Na Růžku (náměstí T.G.M 4)
 
1953/1954
hudební škola v Dobřanech se stává pobočkou Přeštic
 
1954
stěhování školy do hostince U Pošarů (ul. Lipová 195/13)

1957/1958
ředitelkou Marie Pytlíková
 
1959/1960
začátek výuky hry na akordeon

1961/1962
škola přejmenována na LŠU (Lidovou školu umění)
 
1968/1969
Přeštice a Dobřany se stávají pobočkou hudební školy ve Stodě
ředitel Josef Krásný
 
1978/1979
hudební škola v Dobřanech osamostatněna 
ředitel Jaroslav Kubík
 
1980
stěhování školy do Domu  obuvi (náměstí T. G. Masaryka č.p. 151/12 )
 
1982/1983
začátek výuky hry na zobcovou flétnu

1985
stěhování školy do budovy dnešní Policie (ul. Lipová č.p. 456)
 
1986/1987
vznik školního pěveckého sboru

1990/1991
škola přejmenována na ZUŠ (Základní uměleckou školu)
 
1990/1991
zahájení výuky na žesťové nástroje

1991/1992
připojení pobočky Štěnovice k ZUŠ Dobřany (předtím pobočkou ZUŠ Starý Plzenec)

1992/1993
vznik pobočky Chlumčany
1. Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech
zánik školního pěveckého sboru
 
1994/1995
zahájení výuky hry na příčnou flétnu

1995/1996
zahájení výuky hry na kytaru
otevření výtvarného oboru

1997
stěhování školy do současné budovy v ulici Stromořadí č.p. 439
(dříve zemědělský Institut)

2000/2001
ředitelem Petr Šefl
vstup školy do právní subjektivity, zřizovatelem se stává město
Dobřany škola přejmenována na ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
(s nástupem P. Šefla do funkce ředitele)
vznik hudebních cyklů: „ZUŠ J. S. Bacha představuje mladé talenty“
a „Hudební Dobřany“
začátek výuky zpěvu
 
2001
vznik Pěveckého Uskupení Dobřanských Učitelů (P.U.D.U.)
 
2001/2002
začátek spolupráce s Glasbenou šolou Brežice - Slovinsko
navázání partnerství se ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8
 
2003/2004
vznik pobočky ve Vstiši
zahájení výuky hry na klarinet, hoboj, saxofon
navázání partnerství s hudební školou J. S. Bacha z Vídně - Rakousko
 
2004/2005
zánik pobočky ve Vstiši
ředitelem Jan Vozár
 
2004
vnik seniorského pěveckého sboru Dobřanské bábinky

2005/2006
ukončení výuky hry na žesťové nástroje
vítězství v programu Občanská volba Plzeňského Prazdroje - nákup nového koncertního křídla

2006/2007
vznik Dětské lidové muziky
vznik keltské skupiny De Domhanaigh (Neděle)
natočení 1. CD školy 
 
2007/2008
oslavy 60. narozenin ZUŠ
 
2009/2010
rekonstrukce budovy školy, výuka v náhradních prostorách (ZŠ I. stupeň)
vznik malé dětské lidové muziky
pojmenování dětské lidové muziky Dobřany - "Vozembach" 
 
2010/2011
otevření nově zrekonstruované budovy školy (Stromořadí 439)
otevřen taneční obor
 
2011/2012
10. výročí partnertství Glasbene šoly v Brežicích a ZUŠ J. S. Bacha
 
2012/2013
natočení DVD o škole
výuka dle vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP), jehož motto zni "Hrajeme si dohromady"
 
2013/2014
vydání prvního CD lidové muziky Vozembach "Nesem Vám noviny"
 
2013/2014
založen dětský orchestr
 
2014/2015
na základě soutěžních výsledků v roce 2014/2015 škola vyhlášená jako 3. nejlepší v Plzeňském kraji
 
2015/2016
založen pěvecký sbor
na základě soutěžních výsledků v roce 2015/2016 škola vyhlášená jako 2. nejlepší v Plzeňském kraji
vydání prvního CD keltské skupiny  "Dé Domhnaigh 10let"
 
2016/2017
10. výročí lidového souboru Vozembach a keltské skupiny Dé Domhnaigh
oslavy 70. narozenin školy
vydání druhého CD lidového souboru Vozembach - "Český rok s Vozembachem"
 
2017/2018
otevření nového předmětu v hudebním oboru - hra na violoncello

na základě soutěžních výsledků v roce 2017/2018 škola vyhlášená jako 2. nejlepší v Plzeňském kraji

 

2018/2019

na základě soutěžních výsledků v roce 2018/2019 škola vyhlášená jako 1. nejlepší v Plzeňském kraji

15. výročí seniorského pěveckého a tanečního sboruDobřanské bábínky

 

2019/2020

otvevření nového oboru - literárně drmatický

otevření nového předmětu v hudebním oboru - hra na mandolínu

 

2020/2021

otevření nového předmětu v hudebním oboru - hra na trubku