Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
 
Literárně dramatický  obor mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka probíhá na odloučeném pracovišti ve víceúčelovém kulturním zařízení (Káčko) - Dobřany (Sokolovská).
 
  • 1. stupeň studia určen (I. cyklus) pro 6 - 14leté
    2. stupeň studia určen (II. cyklus) pro 15 - 18leté
 
Základní studium 1. stupně
- je určeno dětem od 7 let. Studium trvá 7 let, nově příchozí žáci jsou zařazování do ročníků dle věku a dovedností. Každý ročník je zakončen klasifikací. Vyučování probíhá pro 1. – 3. ročník 1x týdně 2 vyučovací hodiny. (je raealizována předměty - umělecký přednes, dramatická průprava a tvorba)
Od 4. do 7. ročníku mají žáci 3 vyučovací hodiny.
Vyučovací předměty: umělecký přednes, dramatická průprava a tvorba
 
Základní studium II. stupně
- žáci mohou pokračovat ve studiu. II. stupeň (4 ročníky) je  ukončen klasifikací a závěrečným vysvědčením. Vyučování probíhá 1x týdně 4 hodiny. Vyučují se tyto předměty: umělecký přednes, dramatická průprava a tvorba 
 

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace také nabízí možnost získat základní umělecké vzdělání dospělým zájemcům o studium (SPD – studium pro dospělé). Těm je v souladu s RVP vytvářen individuální studijní plán. V první etapě činnosti literárně dramatického oboru nebude organizováno studium pro dospělé.

Výuka bude organizována kolektivně (pro skupinu maximálně 10 žáků) a individuálně (ve skupině maximálně 5 žáků). Vzhledem k celkovému počtu žáků budou ve skupinách pracovat žáci z věkově blízkých ročníků (malotřídní způsob výuky).

Výuka může být vyučována i během víkendů a prázdnin. Výuka probíhá v budově školy či jiných společensko-kulturních zařízení.

 
vyučující: MgA. Kateřina Vinická