Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

HUDEBNÍ OBOR
 
Hudební obor mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka na níže uvedené nástroje a zpěv probíhá v hlavní budově školy - Dobřany (Stromořadí 439), dále na pobočce v ZŠ Štěnovice - Čižická 344 (pouze hra na klavír, klávesy, zobcovou flétnu, housle), v ZŠ Chlumčany  - Komenského 154 (pouze hra na klavír, klávesy, zobcovou a příčnou flétnu) a ve víceúčelovém zařízení Káčko Dobřany (malý a velký Macarát).
 
  • Přípravné studium (PS) určeno pro 6leté
  • 1. stupeň studia určen (I. cyklus) pro 7 - 14leté
    2. stupeň studia určen (II. cyklus) pro 15 - 18leté
  • Je možné další 4 roky pokračovat ve studiu pro dospělé (SPD)
 
Je možné navštěvovat:
oddělení dechových nástrojů
- žáci mohou studovat hru na zobcovou flétnu (sopraninovou, sopránovou, altovou, tenorovou, basovou), příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubka
 
oddělení klávesových nástrojů
- žáci mohou studovat hru na klavír, cembalo, elektronické klávesové nástroje (keyboardy), akordeon 
 
oddělení smyčcových nástrojů
- žáci mohou studovat hru na housle, na violoncello
 
oddělení lidových nástrojů
- žáci mohou studovat hru na dudy, na mandolínu
 
kytarové oddělení
- žáci mohou studovat hru na klasickou a elektrickou kytaru
  
pěvecké oddělení
- žáci mohou navštěvovat hodiny pěvecké hlasové výchovy (sólový zpěv) 
 
První čtyři roky studia je žák povinen navštěvovat předmět hudební dílna, tj. hodiny hudební teorie.
 
Výuka hry na nástroj probíhá většinou jednou týdně v 45 minutové lekci. Hře na některé nástroje lze alespoň v počátcích vyučovat ve skupinách po dvou, výjimečně třech žácích (zobcová flétna, kytara, klávesy). Ve vyšších ročnících přibývá k hodinám hry na nástroj i skupinové praktikum, které je naplňováno těmito činnostmi - komorní  hra, komorní zpěv, akordeonový soubor, lidová muzika starší a mladší žáci, keltská skupina - starší a mladší žáci, improvizační dílna, pěvecký sbor, dětský orchestr, mezioborový projekt.
 
Součástí výuky jsou veřejná vystoupení žáků, nejvíce jich probíhá v koncertním sále školy - třídní přehrávky, koncerty jednotlivých oddělení a některé společné koncerty. Kromě toho žáci účinkují na různých místech České republiky nebo v zahraničí (Plzeň, Praha, Stod, Nebílovy, Brežice - Slovinsko, Vídeň - Rakousko, Weiden, Obertraubling, Regensburg - Německo). Vystoupení se odehrávají také v chrámových prostorách a na mnoha dalších místech.
 
Cílem výuky je poskytnout žákům dobré základy jak ve studiu zvoleného nástroje, tak i v hudební teorii. Snahou je probudit v nich lásku k umění. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu "Hrajeme (si) dohromady". Ten je k nahlédnutí v ředitelně školy. Pracuje-li učitel s žákem, který má předpoklady a touhu stát se profesionálním hudebníkem, je práce v ZUŠ důležitou přípravou na profesní dráhu. Těmto žákům můžeme nabídnout speciální učební plán s rozšířenou výukou.