Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Harmonogram a seznam soutěžících

1. ročník mezinárodní bachovské soutěže pro děti a mladé „Bachovská cesta“ ve dnech 7. až 9. listopadu 2019

Vážení kolegové, milí soutěžící, milí rodiče,

v loňském roce uplynulo 333 let od narození J. S. Bacha. Toto „magické“ číslo nás inspirovalo pro založení nadačního fondu Bachova akademie Dobřany. Mezinárodní bachovská soutěž je jeden z významných projektů, které nadace pořádá. Má být impulsem pro mladé klavíristy, aby pochopili, že Bachova hudba dává široký tvůrčí prostor pro každého, kdo se do studia této hudební krásy má odvahu ponořit. Věříme, že letošní ročník bude pomyslný odrazový můstek pro každoroční hudební klání spojené s hudebním zážitkem a příjemnou atmosférou v prostředí malebného města na Plzeňsku. Věříme, že soutěž proběhne v klidné a příjemné atmosféře.

Doplňující informace a pokyny k průběhu soutěže

 1. Soutěžící jsou povinni se řídit pravidly a organizačními pokyny vydané organizátorem soutěže, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.zus-dobrany.cz
 1. Zahajovací koncert se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 18.00 ve společenském sále areálu VTP COMTES v Dobřanech (Průmyslová 1298). Na koncertu vystoupí německý klavírista Christopher Czaja Sager a hudební těleso Bach Meets Jazz.

Soutěž se koná v pátek 8. listopadu 2019 (kategorie A1, A5, B1) a v sobotu 9. listopadu 2019 (kategorie A2, A3, A4) v koncertním sále ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech (Stromořadí 439). Závěrečný koncert se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 od 18.00 rovněž v koncertním sále ZUŠ.

 1. Prezence účastníků je povinná při příchodu a bude probíhat v přízemí ve vestibulu ZUŠ. Pořadí skladeb v konečné podobě musí být sděleno při prezenci soutěžícího. Pro soutěžící bude k dispozici celkem 7 učeben na rozehrávání (dle rozpisu).
 1. Časový rozvrh a seznam účastníků soutěže bude umístěn na nástěnce v prvním poschodí i v jednotlivých třídách.
 1. Jednotlivá soutěžní vystoupení budou uváděna podle abecedního pořadí.
 1. Soutěž je jednokolová a veřejná.
 1. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno na závěr každého soutěžního dne. Před vyhlášením výsledků se uskuteční setkání a konzultace s odbornou porotou.
 1. Účastníci soutěže, jejich učitelé i rodiče mohou využít možnosti občerstvení v učebně výtvarného oboru ve druhém patře.
 1. V průběhu soutěže je možno sledovat vystoupení dalších soutěžících. Věříme, že budete ohleduplní a nebudete vstupovat do sálu během soutěžního výkonu.
 1. Pořadatel je oprávněn provádět fotografie, zvukové záznamy a video nahrávky ze soutěže a závěrečného koncertu. Účastníci soutěže nemají nárok na žádnou odměnu za tyto nahrávky a jejich zveřejnění pro nekomerční účely.
 1. V koncertním sále je zakázáno pro diváky a soutěžící pořizovat fotografie, zvukové záznamy a video nahrávky během soutěže.
12. Případné dotazy a další informace Vám rádi sdělíme na čísle mobilního 
      telefonu Jan Vozár: 736 472 478, E-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz,

 

Složení odborné poroty

Borbála Dobozy (Maďarská republika)

 • koncertní cembalistka, Akademie F. Liszt Budapešť

Ema Jedlička Gogova (Makedonská republika)

 • koncertní pianistka, ZUŠ Smetanova 8 Brno, Konzervatoř Brno

Anna Kašparová (Česká republika / Italská republika)

 • koncertní pianistka, varhanice, umělecká škola Randaberg, Univerzita Stavanger

Bernhard Klapprott (Spolková republika Německo)

 • cembalista, varhaník, dirigent,
 • Akademie F. Liszt Výmar / Institut pro starou hudbu

Tomasz Ritter (Polská republika)

 • koncertní klavírista, hammerklavír, cembalo

Christopher Czaja Sager (Spolková republika Německo)

 • koncertní pianista

Petr Šefl (Česká republika)

 • cembalista, restaurátor historických nástrojů, člen ČHR a AHUV ČR                           

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

FF Zahrada - Praha 2016

Bachovská cesta

Bachovská cesta