Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Přihláška

BACHOVSKÁ CESTA - PŘIHLÁŠKA
SOUTĚŽÍCÍ:
ORGANIZACE:
UČITEL:
REPERTOÁR (včetně povinné skladby):
• Přihláška nabývá platnosti uhrazením soutěžního poplatku. Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, s pořizováním
• Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.
• Pořizování jiných audiovizuálních záznamů není dovoleno.
• Pravidla soutěže jsou vydána v českém, anglickém a německém jazyce.
• V případě sporu platí jako autentický text český.