Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1. ročník mezinárodní bachovské soutěže
pro děti a mladé

„Bachovská cesta“logo akademie

7. – 9. 11. 2019

 

Rok 2018 - 333 let od narození J. S. Bacha - nás inspiroval k založení nadačního fondu "Bachova akademie Dobřany". Mezinárodní bachovská soutěž pro děti a mladé „Bachovská cesta“ má být impulsem pro mladé, aby pochopili, že Bachova hudba dává široký tvůrčí prostor pro každého, kdo se do studia této hudební krásy má odvahu ponořit.
 

 

Čestná umělecká rada

Naši soutěž se rozhodli podpořit umělci, kteří patří mezi světové interprety a věnují se hudbě Johanna Sebastiana Bacha.

Ottavio Dantone, Christine Schornsheim, Borbála Dobozy, Andrea Marcon, Pierre Hantai, Barbara Maria Willi (cembalo), Piotr Anderszewski, Garrick Ohlsson, Roman Rabinowich, Konstantin Lifschitz, Christopher Czaja Sager (piano), Mischa Maisky, Jiří Bárta (violoncello), Erich Bosgraaf (flétna), Václav Luks (cembalo, dirigent), Catherine Mackintosh, Gil Shaham, Pavel Šporcl (housle).

 
Jednokolová mezinárodní soutěž
určená pro klavíristy do 17 let (včetně).
Soutěž se uskuteční v prostorách Základní umělecké školy
J. S. Bacha v Dobřanech (Stromořadí 439, 334 41 Dobřany).
 
Soutěžní kategorie (dle věku k 31. 12. 2019)
1. A1       do 9 let (včetně)       časový limit      4 – 8 min.
2. A2               10 – 11 let       časový limit     6 – 10 min.
3. A3               12 – 13 let       časový limit     9 – 13 min.
4. A4               14 – 15 let       časový limit   13 – 17 min.
5. A5               16 – 17 let       časový limit   18 – 22 min.
6. B1                  do 17 let       časový limit   24 – 28 min.
 

Kategorie A1 – A5 pro žáky soukromé výuky a základních uměleckých škol

Kategorie B1 pro studenty hudebních gymnázií, konzervatoří a hudebních akademií.
 
Soutěžní repertoár
1. Povinná skladba – jedna nebo více z uvedených
 
2. Jedna nebo více skladeb z děl J. S. Bacha dle vlastního
výběru  není možné zvolit povinné skladby určené pro nižší kategorie.
 
3. Jedna nebo více skladeb jiného stylového období ze
světového repertoáru dle vlastního výběru (doporučujeme zařadit i skladbu z vlastní země).
 
Přihlášky
Přihlášky je možné podávat v elektronické podobě 
do 10. října 2019 (včetně):  index_admin.php?active=87&lang=cs
 
Soutěžní poplatek
Do 10. 10. 2019 A1, A2, A3 – 1 000 Kč / A4, A5, B1 – 1 200 Kč.
 
Bankovní převod ČR: Raiffeisen BANK
Číslo účtu: 673077002/5500
IBAN: CZ8155000000000673077002
SWIFT: RZBCCZPP
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení soutěžícího
Zahraniční platba: euro / sepa platba - bezhotovostní platba ze zahraničí,
                              sdílená forma poplatků
Jiná forma platby: bezhotovostní platba ze zahraničí, poplatek za převod jde k tíži odesílatele
 
Soutěžní poplatek nelze platit šekem.
Soutěžní poplatek nelze platit na místě.
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
Ceny pro vítěze
Kategorie A1, A2, A3 – 1. cena 4 000 Kč
                                  2. cena 2 500 Kč 
                                  3. cena 1 250 Kč 
 
Kategorie A4, A5, B1 – 1. cena 6 000 Kč
                                  2. cena 4 000 Kč 
                                  3. cena 2 500 Kč 
 
 
Organizátor soutěže
Nadační fond „Bachova akademie Dobřany“ ve spolupráci se ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.
 
Partneři soutěži
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
C. Bechstein Europe, s.r.o. Hradec Králové generální partner
 
Kontakt
E-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz
Web: www.zus-dobrany.cz
 
Porota
Christopher Czaja Sager (Spolková republika Německo)
koncertní pianista
Bernhard Klapprott (Spolková republika Německo)
cembalista, varhaník, dirigent, Akademie F. Liszt Výmar 
/ Institut pro starou hudbu
Ema Jedlička Gogova (Makedonská republika)
koncertní pianistka, ZUŠ Smetanova 8, Brno
Borbála Dobozy (Maďarská republika)
koncertní cembalistka, Akademie F. Liszt Budapešť
Anna Kašparová (Česká republika / Italská republika)
koncertní pianistka, varhanice, umělecká škola Randaberg, Univerzita Stavanger
Tomas Ritter (Polská republika)
koncertní pianista, hammerklavír, cembalo
Petr Šefl (Česká republika) 
cembalista, restaurátor historických nástrojů, člen ČHR a AHUV ČR
 

Povinné skladby soutěže

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl J. S. Bacha.
2. Jedna nebo více skladeb z děl J. S. Bacha dle vlastního výběru
   – není možné zvolit povinné skladby určené pro nižší kategorie.
3. Jedna nebo více skladeb jiného stylového období ze světového
    repertoáru dle vlastního výběru (doporučujeme zařadit i skladbu
    z vlastní země).
 

Kategorie A1

Výběr z povinných skladeb:

1) Menuet B dur BWV Anh. 118 
    (autor neznámý, Klavírní knížka pro A. M. Bachovou)
2) Pochod D dur BWV Anh. 122 
    (C. Ph. E. Bach, Klavírní knížka pro A. M. Bachovou)
3) Polonéza g moll BWV Anh. 125 
    (C. Ph. E. Bach, Klavírní knížka pro A. M. Bachovou)
 

Kategorie A2

Výběr z povinných skladeb:

1) Preludium d moll BWV 926 (Malá preludia a fughetty)
2) Preludium c moll BWV 934 (Malá preludia a fughetty)
3) Preludium D dur BWV 936 (Malá preludia a fughetty)
 

Kategorie A3

Výběr z povinných skladeb:

1) Preludium F dur BWV 928 (Klavírní knížka pro W. F. Bacha)
2) Menuet G dur BWV 843 (Klavírní knížka pro W. F. Bacha)
3) Fuga C dur BWV 953 (Klavírní knížka pro W. F. Bacha)
 

Kategorie A4

Výběr z povinných skladeb:

1) Invence E dur BWV 777 a Sinfonie E dur BWV 792
2) Invence f moll BWV 780 a Sinfonie f moll BWV 795
3) Invence B dur BWV 785 a Sinfonie B dur BWV 800

 

Kategorie A5

Výběr z povinných skladeb:

1) Francouzská suita d moll BWV 812 Allemande  
2) Francouzská suita c moll BWV 813 Allemande 
3) Francouzská suita Es dur BWV 815 Allemande 
 
Kategorie B1

J. S. Bach – Toccata e moll BWV 914

 

Pravidla soutěže

  • K zařazení do kategorie je závazný věk k datu 31. 12. 2019.
  • Hra zpaměti není podmínkou.
  • Soutěžící mají možnost jednu ze skladeb J. S. Bacha zahrát na kopii německého cembala podle originálu Michael Mietke.
  • Úplná pravidla soutěže ke stažení